Samspelsbedömning

Vad är en samspelsbedömning?

En samspelsbedömning syftar till att belysa barns och föräldrars samspel och relation. En sådan bedömning kan användas för att bättre förstå anknytningen mellan barn och förälder/rar. Underlaget kan användas som en intervention för att familjen ska få ökad förståelse för vad som sker i kontakten mellan barn och föräldrar, det kan även användas som ett kunskapsinhämtande för att rätt behandling ska kunna erbjudas.

När bör man göra en samspelsbedömning?

Samspelsbedömning kan passa familjer som både har mindre och mer omfattande utmaningar. Bäst brukar det passa familjer där barnet är upp till 10 år men även för äldre barn kan det ibland fungera väl. Ibland kan det röra sig om ett önskemål om att bryta en negativ trend, t.ex. kring bråk eller utbrott. I andra fall kan det även handla om en upplevd osäkerhet eller stress hos en förälder kring hur hen ska bemöta sitt barn på bästa sätt. Samspelsbedömning kan även passa bra för relationer som stött på en del utmaningar, tex om ena föräldern har varit borta en längre tid från barnet eller om den vuxne har tampats med psykisk ohälsa och därför inte känt sig tillräcklig i relationen till sitt barn.

Hur går en samspelsbedömning till?

Tillsammans går vi igenom er aktuella situation och det som ni önskar stöd med. Vi planerar därefter upplägget utifrån era behov och barnets ålder. Vid besöket på vår mottagning får barn och föräldrar olika uppgifter att göra tillsammans. Ibland kan det även vara aktuellt med en kortare fri lekstund där ni umgås tillsammans med ert barn hos oss. Vi försöker skapa en så trygg situation som möjligt trots att det kan kännas ovant för familjen Vi filmar er samspelsstund och tittar sedan på filmsekvensen tillsammans med er föräldrar vid nästa tillfälle.

Om du är intresserad av att höra mer kring hur vi arbetar med samspelsbedömningar eller vill boka in ett första bedömningssamtal är du välkommen att kontakta oss!