Kognitiv utredning

Vad är en kognitiv utredning?

En kognitiv utredning syftar till att kartlägga ett barns förmågor vad gäller att motta, bearbeta och lagra information. Det är våra kognitiva förmågor som hjälper oss att lära oss nya saker, använda de kunskaper vi redan har, planera och organisera vårt arbete, lösa problem och fatta beslut. En kognitiv utredning av barn kan hjälpa skolan och föräldrar att bättre förstå barnets starka och svagare kognitiva förmågor. Utifrån den kunskapen kan undervisningen anpassas för barnet.

Hur går det till?

Det första steget är att föräldrarna träffar någon av oss psykologer på BarnPsykologGruppen för ett inledande samtal. Under detta samtal görs en bedömning om det finns anledning att göra en kognitiv utredning. Om så är fallet gör vi en utredningsplan. Det första som sker är sen en intervju och anamnestagning med föräldrarna. Därefter ska barnet träffa psykologen för att göra olika kognitiva test. Ofta vill psykologen också få intervjua barnets lärare/förskolepersonal för att få den pedagogiska verksamhetens bild av barnets förmågor och eventuella svårigheter. När all information är ihopsamlad analyseras den och därefter skrivs ett utlåtande där psykologens bedömning och rekommendationer framkommer. Resultatet återkopplas muntligt och skriftligt. Vanligtvis kan en kognitiv utredning göras på cirka 4 veckor men det är förstås beroende på samordningen och hur smidigt det går att tillsammans hitta mötestider för de olika momenten.

Om du har frågor rörande kognitiva utredningar eller är intresserad av att boka in ett första bedömningssamtal är du välkommen att höra av dig till oss!