Adoptionsutredning

Vad är en adoptionsutredning?

Inför en ansökan om utlandsadoption önskar vissa länder ett psykologintyg från sökande förälder. Syftet med intyget är att samla in ytterligare underlag och kännedom om de sökande. En del länder vill ta reda på mer om de sökandes livserfarenheter och deras förståelse av det adopterade barnets behov. Andra länder önskar ta reda på de sökandes psykiska styrkor och utmaningar. Kontakta din adoptionsförmedling för att ta reda på mer vad som gäller för ditt aktuella land.

Hur går en adoptionsutredning till?

Upplägget styrs av vilka önskemål som finns från det aktuella landet. Vanligtvis brukar vi träffa de sökande för intervju i ca 3-5 timmar.  Ibland tillkommer även en parintervju. Om det dessutom finns önskemål om personlighetstest så tillkommer det. Därefter sammanfattar psykologen det som framkommit och författar ett skriftligt utlåtande. Därefter ges en återkoppling i både muntlig och skriftlig form. Eventuell översättning av intyget ingår inte i vårt åtagande.

Välkommen att höra av dig till oss för att höra mer om adoptionsutredningar!