Utbildning

Höj er barnpsykologiska kompetens

Vi erbjuder utbildningar utifrån vår barnpsykologiska kompetens och anpassar oss efter era. Exempel på utbildningsinnehåll kan vara krishantering, barns och ungdomars utveckling, anknytning eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Några av våra tidigare uppdragsgivare har varit polismyndigheter, TV-produktionsbolag, förskolor, skolor samt till andra verksamma inom det barnpsykiatriska området.