Tonårsterapi

Varför tonårsterapi?

Ibland kan det vara så att vissa tonåringar känner att det finns begränsningar  som leder till psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan ta sig olika uttryck såsom nedstämdhet, ilska, självskada eller tankar och känslor som gör det svårt att må bra i livet. Det kan också handla om en frigörelseprocess från föräldrar eller en krisreaktion. Det vill säga att det kan vara svårt för tonåringen att ta ställning i viktiga livsfrågor om tonåringen bara känner en slags förvirring och rotlöshet i livet och kring vem hen är.  Tonåringen kan då behöva en egen samtalskontakt som är extern för att få hjälp att sortera sina tankar och känslor kring sig själv, sin omgivning, sina vänner och sin framtid.

Hur går en tonårsterapi till?

Innan vi bestämmer att en tonårsterapi påbörjas görs en bedömning. Därefter kommer vi överens med tonåringen och föräldrarna om syftet med kontakten och frekvensen. I terapin får tonåringen en möjlighet att beskriva sig själv och sin sociala situation och de svårigheter som hen uppfattar. Det kanske handlar om ett utforskande av självbilden, relationer, könsidentitet samt framtiden. Tonårsterapin kan hjälpa hen vidare i tonårsutvecklingen och att normalisera vissa tankar och känslor.

Du är välkommen att höra av dig till oss för mer information om tonårsterapi eller för att boka in ett första samtal!