Krissamtal

Vad är krissamtal?

Svåra och smärtsamma saker är en del av livet och ibland kan det bli så svårt att man hamnar i en kris. När det blir en kris handlar det oftast om att man inte har psykisk erfarenhet av hur man ska lösa den. Det kan handla om att någon i familjen råkat ut för en olycka eller svår sjukdom. Det kan också vara reaktion på en svår skilsmässa eller förlust av en viktig person. Kanske har några behövt flytta från en trygg plats vilket lett till förlust av sociala sammanhang och vänner. En krissituation kan komma plötsligt men kan också vara en reaktion som pågått under en längre tid och det kan kännas som att man inte kommer vidare i livet.

När bör man gå i krissamtal?

Krissamtal kan bli aktuellt om man inte kommer vidare i sitt känslomässiga mående och upplever besvärande psykiska symtom. Symtomen kan till exempel vara sömnsvårigheter eller att man fått posttraumatiska symtom. Kanske har man försökt bearbeta det som inträffat genom att prata om det med andra. Man kan även ha gjort små förändringar i vardagen utan att det hjälper. Då kan det vara motiverat att söka professionell hjälp.

Vad innebär krissamtal?

Krisbearbetande samtal innebär oftast ett antal samtal för att få ett känslomässigt stöd samt få strategier att hantera krisen. Det innebär att få hjälp att sortera och reda ut tankar när tillvaron känns svårhanterlig och smärtsamEn kris kan ge upphov till fysiska ångestsymtom och sömnsvårigheter, vilket i sig kan väcka oro.

Välkommen att höra av dig till oss för att höra mer om krissamtal!