Familjesamtal

Som förälder är det inte ovanligt att stöta på problem i rollen att stödja och vägleda sina barn under deras uppväxt. Då kan det vara klokt att söka professionell hjälp för att hitta nya sätt att lösa problem och förbättra samspelet i familjen.
På vår mottagning i centrala Stockholm erbjuder vi familjesamtal för att hjälpa familjer att hantera konflikter och stärka relationerna.

Vad är familjesamtal?

Familjesamtal är en form av terapi som fokuserar på att underlätta kommunikationen och förbättra relationerna inom familjen. Samtalen leds av en psykolog och kan inkludera alla medlemmar i familjen. Ett syfte med dessa samtal är att identifiera problemområden som man är överens om och att hitta lösningar på dessa. Ett annat syfte är att öka den ömsesidiga förståelsen för familjemedlemmarna och deras situation. Detta kanske är särskilt viktigt när det gäller barnen, som ofta annars kan ha svårare att beskriva och förklara sitt perspektiv.

Vad händer under ett familjesamtal?

Under ett familjesamtal får varje familjemedlem möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och önskemål. Psykologen fungerar som en neutral part som hjälper till att hålla samtalet på en konstruktiv nivå och inriktat på att hitta gemensamma lösningar, acceptabla för hela familjen. Under familjesamtal uppmuntras deltagarna att lyssna aktivt på varandra och visa empati för varandras perspektiv. Genom att skapa en trygg och öppen miljö kan familjemedlemmarna känna sig mer bekväma att dela med sig av sina känslor och åsikter.

Vem kan dra nytta av familjesamtal?

Familjesamtal kan vara till hjälp för alla familjer som upplever problem i relationerna eller har svårt att prata med varandra. Det kan vara användbart till exempel för familjer med tonåringar eller yngre barn som lider av nedstämdhet eller som har svårt att reglera sin aggressivitet. Ibland kan det röra sig om problem som uppstått i samband med en separation och tillkomst av nya bonusmedlemmar i familjen.
Det kan också handla om skolstress, att passa in i skolan eller problem med jämnåriga.
Genom att samtala tillsammans med en psykolog kan familjen lära sig nya sätt att hantera problem och stärka sina relationer.

Vad är fördelarna med familjesamtal?

En av fördelarna med familjesamtal är att det ger familjen nya och bättre sätt att prata med varandra och att hantera konflikter.
Genom att öka förståelsen för varandras perspektiv och situation kan familjen stärka sina relationer och möta framtida konflikter på ett bättre sätt. Våra psykologer i BarnPsykologGruppen har stor erfarenhet och kunskap i att arbeta med barn och familjer. Vi har god insikt om de svårigheter som kan uppstå inom familjer och kan erbjuda hjälp och stöd för att hitta lösningar som fungerar för er familj.

Välkommen att höra av dig till oss för att höra mer om familjesamtal eller boka in ett första samtal!