Barnterapi

Om ditt barn har svårigheter som hämmar psykisk hälsa och utveckling och du som förälder känner att du inte riktigt räcker till för att hjälpa ditt barn, kan du behöva söka professionell hjälp. Många gånger kan det räcka med en eller ett par konsultationer men ibland krävs det mer omfattande behandlingsinsatser.

Hur går det till?

Först behöver vi göra en bedömning av barnets aktuella problematik och därför inleds kontakten med föräldrasamtal då föräldrar får berätta om barnets utveckling och familjens livssituation. Barnet kanske har en oro, mardrömmar, är ledset, rymmer och inte heller mår bättre av att skol- och hemmiljö förbättras. Efter de inledande bedömningssamtalen kan vi tillsammans bestämma om en barnterapi ska inledas.

Vad händer under en barnterapi?

I en barnterapi på psykodynamisk grund följer psykologen med i barnets lek och barnet tillåts att fritt bearbeta och att uttrycka sina upplevelser och fantasier i lek – många gånger med ett lekmaterial som är speciellt anpassat för detta ändamål. Genom psykologens bemötande och genom samspelet mellan barn och psykolog sker en känslomässig bearbetning som syftar till att underlätta barnets utveckling och hälsa.  

En barnterapi sker sällan med bara barnet. Samtidigt som barnet träffar psykologen pågår ofta parallella föräldrasamtal. Skälet till detta är att lösningen av ett barns problem är beroende av föräldrarnas agerande och kunskap kring barnet. Det underlättar för barnets utveckling om föräldrar är insatta i barnets svårigheter och samtidigt får stöd och hjälp till att hjälpa barnet. En barnterapi bygger på att det skapas en samarbetsallians mellan psykologen och barnet. Barnet har oftast en fast tid en gång i veckan medan föräldrakontaktens frekvens kan variera.

Vem har nytta av barnterapi?

Det handlar oftast om yngre barn som kanske har varit med om en förlust av en viktig person, levt under påfrestande känslomässig stress under en längre tid eller varit utsatt för traumatiska omständigheter eller som inte har en förväntad språklig utveckling. Men även för lite äldre barn kan det vara lättare att närma sig svårigheterna genom att rita, spela spel eller leka.

Du är välkommen att höra av dig till oss för att höra mer om barnterapi eller boka in ett första samtal!