Konsultation / handledning

Fördjupad kompetens

Konsultation eller handledning är ett sätt att både klara av svåra situationer och att fortbilda sig för att bättre kunna hantera framtida svårigheter. Genom dessa insatser kan vi komplettera personalgruppens kunskap och erfarenheter med vår kompetens. Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp och handledningen kan antingen ske på vår mottagning eller ute på arbetsplatsen.

Vi har bland annat erfarenhet av att handleda skolpsykologer, personal inom förskola och skola samt personal inom socialtjänsten och på HVB-hem.