Välkommen till BarnPsykologGruppen

Vi erbjuder stöd genom samtal med barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Om BarnPsykologGruppen

Vi psykologer på BarnPsykologGruppen är välutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och familjer. Vi är kvalificerade att hantera en mängd olika problem som kan uppstå inom en familj, som exempelvis kommunikationssvårigheter, relationella problem, nedstämdhet, ångest och konflikter mellan föräldrar och barn. 

På vår psykologmottagning i centrala Stockholm har vi skapat en bekväm miljö där du och din familj kan känna er välkomna. Vi har en mångsidig kompetens om de problem som kan uppstå inom en familj, vilket gör att vi kan erbjuda anpassade lösningar utifrån varje familjs specifika behov. Dessutom strävar vi alltid efter att arbeta efter evidens och beprövad erfarenhet.

Vad vi erbjuder

Som barn eller förälder kan man ibland behöva stöd i livets olika skeden. Vi erbjuder samtal individuellt, parvis eller familjevis beroende på ert behov.

En psykologutredning bidrar till att kartlägga ett barns styrkor och svårigheter och syftar även till att svara på en ställd frågeställning.

Genom konsultation eller handledning kan personalens kompetens fördjupas samtidigt som de får hjälp att klara svåra situationer och utmaningar i sitt arbete.

Vi kan erbjuda olika utbildningar efter era behov och vår kompetens.

Vi är erfarna barnpsykologer och kan hjälpa dig och ditt barn.