Välkommen till BarnPsykologGruppen

Vi erbjuder hjälp/stöd genom samtal med barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Om BarnPsykologGruppen

BarnPsykologGruppen startades år 2000. Vi som arbetar här är alla legitimerade psykologer och flera av oss är också legitimerade psykoterapeuter. Vi har lång och bred erfarenhet av bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete av barn och tonåringar samt deras familjer.

Vi har också rådgivande samtal med föräldrar och blivande föräldrar gällande frågor kring barns och tonåringars utveckling. Utöver detta genomför vi utredningar i samband med adoptionsförfarande.

Vad vi erbjuder

Som barn eller förälder kan man ibland behöva stöd i livets olika skeden. Vi erbjuder samtal individuellt, parvis eller familjevis beroende på ert behov.

En psykologutredning bidrar till att kartlägga ett barns styrkor och svårigheter och syftar även till att svara på en ställd frågeställning.

Genom konsultation eller handledning kan personalens kompetens fördjupas samtidigt som de får hjälp att klara svåra situationer och utmaningar i sitt arbete.

Vi kan erbjuda olika utbildningar efter era behov och vår kompetens.

Vi är erfarna barnpsykologer och kan hjälpa dig och ditt barn.