BarnPsykologGruppen

 
 

BarnPsykologGruppen är en privat verksamhet som arbetar med rådgivning och behandling för barn, ungdomar och deras familjer. Vidare erbjuder vi barnpsykologiska utredningar, ger konsultation och handledning samt utbildning. Vi tar emot uppdrag från familjer, skolor, socialtjänsten och institutioner.


Vi som arbetar inom BarnPsykologGruppen är alla legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn och deras föräldrar. Vi är också legitimerade psykoterapeuter och/eller har specialistutbildning i barndiagnostik men även i vuxendiagnostik.

 
Skapad på en Mac